Moje vzdělání

▪ Česko-francouzská sekce, Slovanské gymnázium Olomouc

▪ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství výchovy ke zdraví a Technické a informační výchovy pro SŠ a 2.st.ZŠ), udělen titul Mgr.

▪ Profesní kvalifikace “Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R)” (Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.), udělen titul CertCAAPR

Certifikáty, kurzy a semináře

 • Canisterapeutický výcvik (roční kurz na Univerzitě Palackého v Olomouci – Celoživotní vzdělávání)
 • Hipoterapie (workshop – Ryzáček, z.s.)
 • Seminář právního minima pro ochránce zvířat (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze)
 • Operační sál, sterilizace a sálová sestra (seminář v rámci VETclasses 2018)
 • První pomoc pro psy (seminář – lektor Zuzana Wildmannová, DoTh.)
 • Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty (odborný seminář AFRZČR, z.s.)
 • Člověk a zvíře (dvouleté studium v rámci Univerzity třetího věku – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně)
 • Kurz prodejce vyhrazených léčivých přípravků (ZOO rekvalifikace, Praha)
 • Rekondiční masáže a stretching psů (DogGuru fyzioterapie pro psy, Mgr. Barbora Šulcová, CCRP, Turnov)
 • Hop na balón (PhysioDog Academy Bc. Kateřina Plačková, CCRP, Praha)
 • Rehabilitace sportovních a pracovních psů (odborný seminář AFRZČR, z.s.)
 • Dog Fitness I a II (Workshop u DogRepair a MVDr. Lenka Penčáková, Havířov)
 • Let´s learn dog massage (dogs4motion Academy)
 • Rehabilitace ortopedických pacientů (odborný seminář AFRZČR, z.s.)
 • Měkké a myofasciální techniky v terapii psů (PhysioDog Academy Bc. Kateřina Plačková, CCRP, Praha)
 • Kloubní mobilizace (PhysioDog Academy Bc. Kateřina Plačková, CCRP, Praha)
 • Jak se zabydlela fyzioterapie ve veterinární praxi – ochrnutý pacient (seminář v rámci VETfair 2022)
 • Fyzioterapeut psů (Canine centrum – Fyzioterapie, rehabilitace a aquaterapie psů, Stephanie Kašparová, CCBW, Hradec Králové)
 • Dornova metody pro psy (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová, Ostrava)
 • Seminář Dogfitness I. (MVDr. Veronika Gesierichová, Dogfitness, Brno)
 • Ošetření spoušťových bodů u psa (PhysioDog Academy Bc. Kateřina Plačková, CCRP, Praha)
 • Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kurz od r.2018 – do r.2020). V rámci tohoto kurzu vykonána odborná praxe:

Spolupracujeme

Jsem certifikovaným členem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s., organizace, která sdružuje veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, kteří mají stejné profesní zájmy. Zároveň poskytuje kvalifikované vzdělání v oboru a podporuje celoživotní vzdělávání svých členů.


logo Asociace

U nás poskytujeme magnetoterapii pomocí profesionálních přístrojů od firmy M-Therapy.
Více o mně


Napište mi

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek