Co je to magnetoterapie?

I když zemské magnetické pole je zde od počátku Země, jeho objektivní projevy lidé poznali až mnohem později. Naše prapředky zaujala magnetická ruda magnetit a její schopnost přitahovat či odpuzovat železné předměty. Léčivé účinky magnetitu byly známy v Číně již ve 4.st.n.l., používali jej v různých formách k léčení ran a onemocnění.

Dnes již existují elektronické přístroje, které vytvářejí nízkofrekvenční pulzní magnetické pole s výraznými léčebnými účinky. V ČR se o praktické výsledky podložené zpracováním u celé řady onemocnění postaral MUDr. J.Jeřábek, CSc. Zabýval se hlavně léčením poruch pohybového aparátu a ve spolupráci prověřil využití pulzních magnetických polí i v jiných lékařských oborech.

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách i mezi buňkami živého organizmu, zlepšuje průchodnost buněčných membrán, která je vlivem onemocnění narušena. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a dalšími účinnými látkami, zlepší se proces látkové výměny. Ovlivňování živých buněk zaznamená centrální nervový systém, který prostřednictvím imunitního systému zahájí samoléčebné procesy v organizmu. Má tedy na organismus přímé, léčbu podporující účinky, a tím pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou pohodu pacienta.

Pulzní magnetoterapie je tedy doplňkovou metodou k obvyklým léčebným postupům a stále častěji nachází své uplatnění v lázeňství a léčebné rehabilitaci.

Hlavní účinky

 • Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 • Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 • Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 • Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 • Urychlení procesů hojení
 • Protiedémové působení
 • Posílení a stabilizace kostní tkáně
 • Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 • Pozitivní ovlivnění imunitního systému
 • Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků.

Aplikace magnetoterapie u zvířat je velice snadná, převážně proto, že působení nízkofrekvenčního magnetického pole je neinvazivní, nebolestivé. Vzhledem k tomu, že nejlepších výsledků je dosaženo denní aplikací (1-2 denně), zapůjčujeme přenosné přístroje domů, kdy jej přiložíte co nejblíže k ošetřovanému místu (lze jej vložit pod pelech, kde pes běžně spí, magnetické pole prochází přes různé materiály kromě oceli).

Využití magnetorapie u zvířat

 • Bolestivé stavy (namožení svalů páteře a končetin, spondylózy, traumata měkkých tkání)
 • Nemoci a traumata kloubů (osteochondrózy, dysplazie, distorze, ruptury vazů, záněty): v rámci konzervativní terapie nebo v pooperačním stádiu
 • Artrózy u starých jedinců
 • Hojení pooperačních jizev a fraktur, včetně hojení komplikovaných ran a nehojících se fraktur
 • Extruze (výhřezy) meziobratlové plotýnky: v rámci konzervativní terapie nebo v pooperačním stádiu
 • Protruze (posuny) meziobratlových plotýnek: pacienti bolestiví i s deficity chůze s kompresí míchy různého stupně, kde nelze navrhovat chirurgické řešení
 • Kořenové dráždění (uskřinutí nervového kořene) různého původu
 • Onemocnění bederně-křížového spojení (tzv. Syndrom cauda equinae)
 • Regenerace periferních nervů po traumatu
 • Regenerace periferních nervů po imunitně zprostředkovaném zánětu (polyradikuloneuritis)
 • Zlepšení výkonnosti a regenerace svalů u sportovních a pracovních psů
 • Celková regenerace a zlepšení kondice u starých jedinců
 • Prevence a redukce stresu

Z medicínského hlediska je nutné nejprve stanovit diagnózu a vyloučit riziko z prodlení.

Na našem pracovišti používáme profesionální přístroje dodané  firmou M-Therapy!

Ceník

1 den: 100 Kč

1 týden: 700 Kč

2 týdny: 1300 Kč

1 měsíc: 2500 Kč

Přístroj pro magnetoterapii zapůjčujeme našim pacientům jako doplněk  k probíhajícím rehabilitacím.

K dosažení léčebných účinků doporučuji aplikovat denně po dobu jednoho měsíce, poslední týden četnost aplikace snižovat (např. ob den). 

Pozn.: přístroj je zapůjčen na základě podpisu Smlouvy o nájmu a složení vratné kauce.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek